Elektronikus kérelmi rendszer technikai kérdések: +36 20 993 5253
Netlock technikai ügyelet: +36 40 22 55 22
ELEKTRONIKUS BEADÁS HATÁRIDEJE: 2014. 04. 30.
 
<< Előző oldal| |Következő oldal >>
Ismertesse a kérelmező szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!). A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni).
4A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2014 -es évadra vonatkozóan
Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve
A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése

Mem. usage: 3.25 MB v3.36 Page generated in 0.020061016082764 seconds.